Tổng quan đơn hàng

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG
TAI NGHE PRO2 TẶNG SẠC DỰ PHÒNG...
PRO GEN2 TẶNG SẠC DỰ PHÒNG 20000 MAH
Tự tin mua sắm
550.000đ
_
+
1
Chiết khấu từ người bán
20.000đ
Tin nhắn
Tùy chọn
Chiết khấu
-341.000đ
Không thể quy đổi số dư thưởng hoàn tiền cho đơn tháng này

i

Tóm tắt đơn hàng
Tổng phụ
Chiết khấu từ người bán
Vận chuyển
Tổng
550.000đ
-20.000đ
Miễn phí vận chuyển
169.000 đ
Phương thức thanh toán
Tổng
169.000 đ
Bạn đã tiết kiệm được 371.000đ
Phương thức thanh toán

COD

Thanh toán khi nhận hàng

i

Xem tất cả tùy chọn
Bằng cách đặt đơn hàng, bạn đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng và Bán Hàng và xác nhận rằng bạn đã đọc Chính sách Quyền riêng tư Thanh toán sẽ được xử lý riêng theo Chính sách quyền riêng tư 
PHONGPKHCM

+

Thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ